O Savezu

DŽUDO SAVEZ VOJVODINE

Masarikova 25, 21000 Novi Sad

Telefon: 021/523-090

Predsednik Saveza: Miroljub Ničić

Predsednik Skupštine: Svetislav Vukmirica

Sekretar Saveza: Nataša Bošković (069/702-036)

Mejl: jsv@jsv.org.rs

Sajt: www.jsv.org.rs