Kalendar 2017.

KALENDAR TAKMIČENJA ZA 2017. GODINU (preuzmite kalendar)

Usvojen na sastanku Upravnog odbora 29.12.2016. godine

KALENDAR TAKMIČENJA ZA 2017. GODINU (baza podataka)

Baza podataka je sastavni deo informacionog sistema u sportu u AP Vojvodini-eSavezi (http://www.sportal.org.rs/)