Na osnovu člana 42 Statuta Džudo Saveza Vojvodine, predsednik skupštine Džudo saveza Vojvodine,

SAZIVA

REDOVNU SKUPŠTINU DŽUDO SAVEZA VOJVODINE,

POTOM IZBORNU SKUPŠTINU DŽUDO SAVEZA VOJVODINE

koja će se održati dana 07.12.2022. godine, sreda, sa početkom u 17h, u Novom Sadu, Masarikova 25, ( velika sala SSV na III spratu)

DETALJNIJE INFORMACIJE SE NALAZE U POZIVU