Direktor Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta dr Danijel Župić sa svojim saradnicima održao je radni sastanak sa predsednikom Džudo saveza Vojvodine Miroljubom Ničićem.

Glavna tema sastanka bio je proces dobijanja pozitivnog mišljenja od Džudo saveza Srbije na programe osposobljavanja sportsko operativnih trenera i učitelja za sportsku granu džudo.

Takođe, cilj je da saradnja ne bude samo fokisirana na osposobljavanje, već da u narednom periodu resursi Zavoda maksimalno pruže podršku razvoju džudo sporta i APV i Srbiji.