Poštovani,

Još jednom vas molimo da podsetite klubove iz vaših regiona da je krajnji rok za dostavljanje prijava za polaganje za DAN stepen petak, 21.01.2022. godine.

Prijave pristigle nakon pomenutog roka neće se uzeti u razmatranje.

Prijave je potrebno dostaviti lično ili poštom na adresu Džudo saveza Srbije, Strahinjića Bana 73a, Beograd.

DETALJNIJE INFORMACIJE SE NALAZE U DOPISU.

Srdačan pozdrav,

Generalni sekretar

Goran Vucelja