Poštovani,

nakon jučerašnjeg sastanka sa Međunardonom federacijom školskog sporta došlo je do izmena u uzrasnim kategorijama. U prilogu Vam dostavljamo novi dopis i nove prijavne liste.
Molimo Vas da obratite pažnju na izmenu godišta u grupama.

Još jednom Vas obaveštavamo da prijava takmičara mora da ide preko ŠKOLE (ne preko kluba, jer je u pitanju školsko takmičenje, tamičari su dužni da se jave svojim nastavnicima kako bi oni
zvanično izvršili prijavu ). Nakon završenih prijava obavestićemo Vas o satnici i danu nastupa po grupama. Za učestvovanje na takmičenju obavezna je SVA POTREBNA DOKUMENTACIJA koju Vam dostavljamo putem imejla koja mora
da bude overena od strane škole.

Hvala na razumevanju,

S poštovanjem,