Poštovani,
Obaveštavamo vas da će se Seminar i polaganje za nove sudije Džudo saveza Srbije organizovati početkom 2021. godine.
Molimo vas da o ovome obavestite klubove iz vašeg regiona i da dostavite kancelariji saveza na mejl office@jss.rs konačan spisak kandidata (sa osnovnim podacima: ime, prezime, kontakt telefon i
mejl adresa) zainteresovanih za polaganje sudijskog ispita.
Konačan spisak je potrebno da Regionalni savezi dostave najkasnije do petka 15.01.2021. godine.
O detaljima seminara i polaganja ćemo vas blagovremeno obavestiti.