Poštovani klubovi,
Održavanje sednice redovnim putem, uz fizičko prisustvo članova, nije moguće zbog mera koje su na snazi na osnovu Uredbe o merama sprečavanja i suzbijanje zarazne bolesti Kovid-19 koju je donela Vlada Republike Srbije.
Ni Zakon o sportu ni Statut DŽSV nisu uredili pitanje sednice kako se održavaju sednice organa sportskih udruženja i saveza u uslovima
vanrednog stanja, vanrednih situacija (epidemije, elementarne nepogode) i sličnim situacijama. Problem je što se sednica skupštine DŽSV mora održati barem jednom godišnje, i na njoj moraju biti donete određene zakonom propisane odluke, inače Savezu preti ne samo prekršajna odgovornost nego i neodobravanje godišnjeg programa za 2021. godinu od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, APV.

Da bi se otklonila ta opasnost i da bi se zaštitilo zdravlje i bezbednost članova Skupštine i lica sa kojima sarađuju, potrebno je da Skupština DŽSV usvoji dopunu Poslovnika o radu Skupštine i reguliše mogućnost i način održavanja elektrnoskih sednica, kao i da odluka o dopuni Poslovnika o radu Skupštine stupi na snagu danom objavljivanja.

UPUSTVO ZA GLASANJE:
Članovi Skupštine (zastupnik kluba ili lice koje ima pisano ovlašćenje – POTREBNO JE OVERITI PUNOMOĆ POSLATU U PRILOGU), izjašnjavaju se dana 23.12.2020. godine, u periodu od 12č do 15č tako što će sa svoje mejl adrese na koju su primili ovaj poziv za Skupštinu poslati odgovor (replay) na mejl adresu Džudo Saveza Vojvodine sa koje su primili ovaj poziv za Skupštinu (jsv@jsv.org.rs), odnosno glasati po predloženom dnevnom redu tako što će se izjasniti:
„Glasam u odnosu na predloženi dnevni red na sledeći način:
1.ZA – PROTIV – UZDRŽAN ( izbrisati suvišno )
Ime i prezime zastupnika/ovlašćenog lica kluba koji je glasao“

U prilogu Vam dostavljamo Poziv za Skupštinu kao i sav prateći materijal.
Svi imejlovi biće ištampani i priloženi kao dokazni materijal
Elektronske Skupštine DŽSV.

S poštovanjem,