Poštovani!

Dana 25. januara 2020. godine u Novom Sadu, u sali UJISK „Slavija“ Novi Sad, održaće se polaganje za Majstorske DAN-stepen pojase Džudo Saveza Srbije. Da bi se ispiti i promocija Majstorskih pojasa mogli regularno održati, DAN Komisija Džudo Saveza Vojvodine će pre polaganja organizovati hospitovanje zainteresovanih kandidata. Hospitovanje će se održati od 23. – 25. januara u Sali UJISK „Slavija“ Novi Sad po sledećoj satnici:

–          Četvrtak 23. januara od 11.00 – 12.30 pre podne i od 15.00 – 16.30 poslepodne,

–          Petak 24. januar od 11.00 – 12.30 pre podne i od 15.00 – 16.30 poslepodne.

–          Subota 25. januar od 10.00 – 12.00 pre podne.

Materijal za preuzimanje: