Poštovani,

u prilogu Vam dostavljamo Poziv za učešće na drugom seminaru za judo za
osobe sa smetnjama i invaliditetom.

Molim Vas da potvrdite Vaše učešće do petka do 12h.

MATERIJAL ZA PREUZIMANJE: