Poštovani,

Kao što Vam je poznato održavanje Prve Džudo Lige za seniore predviđeno je prema kalendaru

Takmičenja Džudo saveza Srbije 30. Novembra 2019. godine.

Stim u vezi molimo Vas da obavestite svoje klubove zainteresovane za učešće u Prvoj Džudo Ligi

Da je rok za dostavu prijava za istu 10. Oktobar 2019. godine kancelariji Džudo saveza Srbije.

Takođe obaveštavamo i klubove koji su ostali u Prvoj Džudo Ligi Srbije da potvrde ili otkažu

Svoje učešće do 10.0ktobra 2019. godine kancelariji Džudo saveza Srbije.

DETALJNIJE INFORMACIJE MOŽETE DA POGLEDATE U DOPISU