Poštovani!

Dana 26. januara 2019. godine u Novom Sadu, u sali UJISK „Slavija“ Novi Sad, održaće se polaganje za Majstorske DAN-stepen pojase Džudo saveza Srbije (u daljem tekstu DŽSS). Da bi se ispiti i promocija Majstorskih pojasa mogli regularno održati, DAN Kolegijum DŽSS i ove godine organizuje hospitovanje zainteresovanih kandidata. Hospitovanje će se održati od 24. – 26. januara u Sali UJISK „Slavija“ Novi Sad po sledećoj satnici:

          Četvrtak 24. januar od 11.00 – 12.30 pre podne i od 15.00 – 16.30 poslepodne,

          Petak 25. januar od 11.00 – 12.30 pre podne i od 15.00 – 16.30 poslepodne.

          Subota 26. januar od 10.00 – 12.00 pre podne.

POSEBNA NAPOMENA!!!

Dan Kolegijum DŽSS, koji vrši ispite Kandidata koji izlaze na polaganje za Majstorske pojaseve, jednoglasan je u zaključku da kriterijumi za polaganje za Majstorske pojaseve i neophodno pokazano znanje Kandidata nisu u prethodnim godinama bili na zadovoljavajućoj nivou. Da bi se ostvarila potpuna regularnost nivoa potrebnog znanja, ovogodišnji kriterijumi Ispitne Komisije DAN Kolegijuma biće usaglašeni i na potrebnom nivou znanja za polaganja ispita.

DETALJNIJE INFORMACIJE MO\ETE DA POGLEDATE U DOPISU