Poštovani!

Dana 26. januara 2019. godine u Novom Sadu, u sali UJISK „Slavija“ Novi Sad, održaće se polaganje za MajstorskeDAN-stepen pojase Džudo saveza Srbije. Takođe, od 24. – 26. januara 2019. godine održaće se hospitovanje za Kandidate koji su stekli uslove i žele da polažu ispiteza DAN-stepene. Prijava Kandidata koji žele da izađu na ispit je do 18. januara 2019. godine. Da bi se ispunili svi uslovi za regularno održanje ispita neophodno je utvrditi listu prijavljenih Kandidata i njihove ispunjene uslove, koji su propisani Pravilnikom DAN Kolegijuma i usvojeni Upravnim Odborom DžSS.

Iz navedenih razloga predsednik DAN Kolegijuma Džudo Saveza Srbije Dr Slavko Obadov zakazuje 21. januara 2019. godinesastanak članova DAN-Komisija Džudo Saveza Beograda. Džudo Saveza Vojvodine i Džudo Saveza Centralne Srbije. Sastanak će se održati u Sali za sastanke Džudo Saveza Srbije, Strahinjića Bana 73a, sa početkom u 11.00 časova.

Dnevni red sastanka je:

  1. Usvajanje izveštajasa polaganja ispita za Majstorske pojaseve u 2018 godini.
  2. Utvrđivanje listeprijavljenih kandidata za polaganje za DAN-stepene.
  3. Razno.

Molimo sve članove Regionalnih DAN Komisija da sae odazovu na sastanak.

 Predsednik DAN Kolegijuma Dr Slavko Obadov

DETALJNIJE INFORMACIJE MOŽETE DA PREUZMETE OVDE