Na osnovu čl. 45 Statuta Džudo saveza Vojvodine, a po zahtevu članova Nadzornog odbora

(Todorović-Lončarević) 

S  A  Z  I  V  A  M

VANREDNU IZBORNU SKUPŠTINU DŽUDO SAVEZA VOJVODINE

Skupština će se održati  04.09.2018 godine (utorak) sa početkom u 17 h u Novom Sadu, Masarikova 25,

velika sala SSV na III spratu.

Za Skupštinu je predložen sledeći    

D N E V N I   R E D

  1. Izbor predsednika džudo saveza Vojvodine
  2. Izbor članova Upravnog odbora
  3. Izbor članova Nadzornog odbora

Delegati klubova su u obavezi dostaviti overenu punomoć svoga kluba.

POZIV I PUNOMOĆ MOŽETE DA PREUZMETE OVDE

K A N D I D A T U R A ZA FUNKCIJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JUDO SAVEZA VOJVODINE –NIČIĆ MIROLJUB