Poštovani,

Obaveštavamo klubove zone Novi Sad da će se 26.04.2018 godine u Stepanovićevu, održati kvalifikacije za plasman učešća na SOŠOV-u .

Klubovi su dužni da pošalju spisak dece po kategorijam, koji su razred i naziv škole.

Spiskove dostaviti kancelariji JSV do 20.04.2018 godine.           

I GRUPA:      učenici i učenice         OŠ:      I – II razred

II GRUPA:     učenici i učenice         OŠ:      III – IV razred

III GRUPA:   učenici i učenice         OŠ:      V – VI razred

IV GRUPA:   učenici i učenice         OŠ:      VII – VIII razred

V GRUPA:     učenici i učenice         SŠ:      I – IV rared

KOMPLETAN DOPIS MOŽETE DA PREUZMETE OVDE