U cilju unapređenja i razvoja stručnog rada u organizacijama u oblasti sporta, a u skladu sa Zakonom o sportu, Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta raspisao je konkurs za upis
kandidata na program stručnog osposobljavanja trećeg nivoa (240 časova) za sticanje zvanja
*SPORTSKI OPERATIVNI TRENER*.

Prijavljivanje se vrši do 31.03.2018. godine.

Opširnije pogledajte u prilogu.