Poštovani sportski prijatelji,

Pozivamo vas na  3. JUDO TURNIR “VOJVODINA”  koji će se održati u subotu, 25.11.2017. godine sa početkom u 11 h, u Sportskom hali OŠ Jožef Atila ul. Šarplaninska bb u Novom  Sadu, u konkurenciji mlađih poletaraca, poletaraca, i mlađih pionira.

TEHNIČKI ORGANIZATOR: JK. „VOJVODINA” Novi Sad

SATNICA:

  • prijava i merenje od 08-10 h.
  • žrebanje od 10-11 h
  • početak takmičenja u 11 h.

KATEGORIJE:

  • Mlađi poletarci: (2009.god. i 2010 god.) -20,-22,-25,-28,-31,-34,-38,+38 kg
  • Mlađe poletarke: (2009.god. i 2010 god.) -20,-22,-25,-28,-31,-34,+34 kg
  • Poletarci: (2007god. i 2008god.) -22,-25,-28,-31,-34,-38,-42,-46,-50,+50 kg.

Poletarke: (2007god. i 2008god.) -22,-25,-28,-31,-34,-38,-43,+43 kg.

  • Mlađi pioniri: (2005god. – ) -30,-34,-38,-42,-46,-50,-55,-60,-66,+66 kg. 

Mlađe pionirke: (2005god. – 2006god.) -32,-36,-40,-44,-48,-52,-56,+56 kg.

UČESNIČKA TAKSA: Za sve uzrasne kategorije je 700 dinara (za strane takmičare 7 eura) a za klubove koji dovedu preko 10 takmičara kotizacija je 500 dinara po takmičaru. Uplata na licu mesta ili na tekući račun JK. “Vojvodina” Novi Sad  br. 330-15003091-77 Credit Agrikole banke.

OSIGURANJE: pada na teret matičnog kluba a organizator ne odgovara za eventualne povrede takmičara.

LEKARSKI PREGLED: ne stariji od 6 meseci

TAKMIČENJE: se održava na 4 borilišta po jednostrukom repesažu. Borbe za mlađe poletarce i poletarce traju 2 minuta a za  pionire po 3 minuta. Jedna uzrasna kategorija radi dok ne završi takmičenje, a program počinju mlađi poletarci. Organizator zadržava pravo izmene sistema takmičenja u zavisnosti od broja prijavljenih takmičara.

NAGRADE:

  • Medalje za osvajače prvog, drugog i dva treća mesta
  • Pehar za najboljeg takmičara u svim uzrasnim kategorijama
  • Pehar za najuspešniji klub u ukupnom plasmanu

ZA DODATNE INFORMACIJE:

Igor Pejčić  tel. +381648390206 ili na e-mail adresu: igor.pejcic79@gmail.com.

Srdačan pozdrav.

PREUZMITE PROPOZICIJE TAKMIČENJA