ČLANOVIMA SKUPŠTINE DŽUDO SAVEZA VOJVODINE

Na osnovu člana 42 Statuta Džudo saveza Vojvodine, Predsednik Skupštine Džudo saveza Vojvodine

S A Z I V A

 REDOVNU SKUPŠTINU DŽUDO SAVEZA VOJVODINE, POTOM IZBORNU SKUPŠTINU

 koja će se održati  dana 02.06.2017. godine, petak sa  početkom u 17 časova u Novom Sadu, Masarikova 25, (velika sala SSV na III spratu).

Za Skupštinu predlažem sledeći     

D N E V N I   R E D

  1. IZBOR RADNOG PREDSEDNIŠTVA

                        – verifikacione komisije

                        – zapisničara

  1. IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE
  2. IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA
  3. FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016.
  4. IZVEŠTAJ O RADU JSV ZA 2016.
  5. USVAJANJE IZVEŠTAJA
  6. USVAJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA

Delegati klubova su u obavezi da pre početka Skupštine predaju overenu punomoć kluba.

ZA IZBORNU SKUPŠTINU

 Za izbornu Skupštinu predlažem sledeći

                                                                        D N E V N I   R E D

  1. IZBOR RADNOG PREDSEDNIŠTVA
  2. VERIFIKACIONE KOMISIJE
  3. IZBORI

                        -Izborna komisija

                        -predstavljanje kandidata od strane predlagača

                        -Predsednika JSV

                        -Predsednika Skupštine JSV

                        -Članova Nadzornog odbora

Klubovi mogu  da do 16.05.2017. godine dostave u pismenoj formi predloge za izbor novog saziva Skupštine JSV.

                                                                                                            PREDSEDNIK SKUPŠTINE JSV

                                                                                                                              Miroslav Jočić

 

POZIV ZA SKUPŠTINU MOŽETE DA PREUZMETE OVDE