Obaveštavamo sve zainteresovane da će Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta svake poslednje srede u mesecu organizovati psihološka predavanja iz oblasti sporta.

Predavanja drži psiholog Zavoda Snežana Vujanović. Na redu je drugo predavanje u nizu na temu “Anksioznost i kako je pobediti”.

Održaće se u sredu 22.02.2017. godine u velikoj sali na trećem spratu ulica Masarikova 25, Novi Sad. Vreme trajanja od 12.00 do 13.00 časova. Za prisustvovanje predavanju neophodna je prijava, prijava je besplatna. Prijave poslati na elektronsku poštu_snezana.vujanovic@pzsport.rs_ili na telefon 021/572-224 lokal 106. U prijavi su neophodni sledećei podaci: ime, prezime, broj telefona i elektronska pošta.

*Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta*

/Masarikova 25//

//Novi Sad//

//021 572 224/

www.pzsport.rs