Obaveštavamo Vas da će se pojedinačno prvenstvo Srbije za učenike osnovnih i srednjih škola ( m + ž ), školske omladine za 2017. godinu, održati u Utorak 14. 03. 2017. godine u skladu sa sledećim propozicijima :

ORGANIZATOR : Džudo savez Srbije

DAN I MESTO ODRŽAVANJE : 14. 03. 2017. ( Utorak) Pančevo, Sportski hala u Strelištu.

SISTEM TAKMIČENJA : KO sistem sa duplim repasažom

SATNICA TAKMIČENJA :

08:00 – 09:00 – kontrolno merenje

09:00 – 10:00 – zvanično merenje

10:00 – 11:00 – žrebanje

11:00h– početak takmičenje

TEŽINSKE I UZRASNE KATEGORIJE:

-Prvu grupu činiće dečaci i devojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole u sledećim težinskim kategorijama:

Devojčice: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -43, +43.

Dečaci: -22, -25, -28, -31, -34, -38, -42, -46, -50, +50.

-Drugu grupu činiće dečaci i devojčice od 5. do 8. razreda osnovne škole u sledećim težinskim kategorijama:

Devojčice: -32, -36, -38, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63.

Dečaci: -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, +73.

-Treću grupu činiće muškarci i devojke od 1. do 4. razreda srednje škole u sledećim težinskim kategorijama:

Devojke: -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78.

Muškarci: -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100.

PRAVO UČEŠĆA:

Po 4 takmičara u svakoj težinskoj kategoriji plasiranih na regionalnim školskim prvenstvima Beograda,

Centralne Srbije i Vojvodine.

DOKUMENTA : Takmičarska knjižica obavezno ( lekarski pregled ne stariji od 6 meseci )

Osiguranje ide na teret klubova. Prvenstvo Srbije se organizuje u skladu sa Pravilnikom JSS .

KOMPLETAN DOPIS MOŽETE DA PREUZMETE OVDE