Poštovani!

Dana 28. januara 2017. godine u Novom Sadu, u Sali UJKISK „Slavija“ Novi Sad, održaće se polaganje za Majstorske DAN-strpen pojase Džudo saveza Srbije (u daljem tekstu DŽSS). Da bi se ispiti i promocija pojasa mogli regularno održati, DAN Kolegijum i ove godine organizuje hospitovanje. Hospitovanje će se održati od 26 – 28. januara po sledećoj satnici:

          Četvrtak 26. Januara od 11.00 – 12.30 pre podne i od 15.00 – 16.30 poslepodne,

          Petak 27. Januar od 11.00 – 12.30 pre podne i od 15.00 – 16.30 poslepodne.

          Subota 28. Januar od 10.00 – 12.00 pre podne.

          Subota 28. Januar od 13.00 – 16.99 posle podne POLAGANJE ISPITA i promocija novih majstora

Hospitovanjem će rukovoditi džudo stručnjaci koji su položili IJF Kurs za vršenje hospitovanje Kata i to: Mihailović Nenad – profesor, Jovičić Vladimir – trener i Mr. Svetlana Vajnberger – Mihalčić

Upravni odbor DŽSS je na svojoj sednici doneo odluku o visini takse za polaganje Majstorskih ispita

Takse za polaganje Majstorskh ispita su sledeće:

  1. DAN-stepen – 10.000,00 dinara,
  2. DAN-stepen – 15.000,00 dinara,
  3. DAN-stepen – 20.000,00 dinara,
  4. DAN-stepen – 23.000,00 dinara,
  5. DAN-stepen – 28.000,00 dinara,
  6. DAN-stepen – 33.000,00 dinara,
  7. DAN-stepen – 38.000,oo dinara,
  8. DAN-stepen – 43.000,00 dinara,

          Crni pojas-Počasni – 7.000,00 dinara,

          Izdavanje duplikat diplome – 5.000,00 dinara

Svi kandidati koji misle da su ispunili uslove za polaganje Majstorskih DAN-stepena treba da se najkasnija do petka 20. Januara 2017. godine prijave u Džudo savez Srbije, Strahinića Bana 73a sa svim traženim dokumentima.

-2-

Sve prijave moraju da se podnesu na obrascu za polaganje za DAN-stepene koji se nalaze na Sajtu Saveza i koje možete odštampati. Bilo kakvo prijavljivanje na drugi način ili kašnjenje sa prijavom iza 20. januara neće se uzeti u proceduru polaganja ga Majstorski ispit.

Prilikom popunjavanja obrasca Prijave u rubrici sportski, trenerski i ostali rezultati, isključivo navesti rezultate postignute nakon dobijenob poslednjeg DAN-stepena, ili za 1. DAN – stepen rezultate postignute u učeničkim pojasevima.

Predsednik DAN Kolegijum

Prof.dr Slavko Obadov

PREUZMITE KOMPLETAN DOPIS