Izdavanje dozvole za rad (licenciranje) sportskih stručnjaka za 2017- 2019.

SVIM REGIONALNIM DŽUDO SAVEZIMA/SVIM KLUBOVIMA

Kao što Vam je već poznato u 2017. godini Džudo savez Srbije vrši izdavanje dozvola za rad (licenci) za period od 2017- 2019. godine. Sa tim u vezi potrebno je da svi oni koji poseduju
dozvolu za rad izdate za period 2013- 2016. godinu Komisiji za izdavanje dozvola za rad Džudo
saveza Srbije ( Trenerskoj komisiji) dostave sledeća dokumenta:
1. Lekarsko uverenje;
2. Ugovor sa klubom u kojem je sportski stručnjak angažovan;
3. Ostvareni rezultati takmičara sa kojima je sportski stručnjak radio u poslednje 4 godine;
4. Ukoliko je sportski stručnjak u predhodnom periodu napredovao u formalnom obrazovanju (diplomirao na nekoj od akreditovanih visokoškolskih ustanova iz oblasti sporta)
dostaviti Uverenje o diplomiranju overenu kod nadležnog organa;
5. Ukoliko je sportski stručnjak u predhodnom periodu položio za viši pojas (dan-
stepen) dostaviti kopiju o položenom ispitu overenu kod nadležnog organa;
dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole za rad.
OBAVEZNO DOSTAVITI I STARU LICENCU

Džudo savez Srbije vrši i izdavanje dozvola za rad ( licenci) i za sportske stručnjake koji do je do sada nisu posedovali. U tom smislu potrebno je da se Komisiji za izdavanje dozvola za rad DŽSS (Trenerskoj komisiji) dostavite sledeće dokumenta:
1. Ime i prezime trenera;
2. Dve fotografije trenera veličine potrebne za pasoš;
3. Uverenje o izvršenom zdravstvenom pregledu ;
4. Dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za rad u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i ovim pravilnikom (uverenje o diplomi ili uvernje o stručnoj osposobljenosti – u originalu ili overenoj kopiji);
5. Dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole za rad;
6. Ugovor zaključen sa klubom kojim se dokazuje ispunjenost uslova;
7. Dostaviti kopiju o položenom ispitu za pojas (dan-stepen) overenu kod nadležnog organa.

Upravni odbor DŽSS je doneo odluku da izdavanje novih dozvola za rad i obnavljanje starih iznosi 6.000,00 dinara po sportskom stručnjaku, a sredtsva treba uplatiti na žiro račun Džudo saveza broj 325-9500900016778-09

PREUZMITE KOMPLETAN DOPIS